SÅLD

0708 866414 (mobil)
0454-10705
kjellbertil@kjellbertil.se

Swan41

SOLD

+46 708 866414 (cellphone)
+46 454 10705
kjellbertil@kjellbertil.se

Foto album
Livflotte klipp
Teak renovering
Tiffany överlämnas
Tiffany utanför Eneskär
Tiffany i Bovallstrand juni 2011

Filmklipp Tiffany 1 2 3 4
Systerbåt 1 2 3 4 5 6 7

 

Photo album 1
Liferaft clip
Teak renovation
Tiffany is taken over
Tiffany passing Eneskär
Tiffany in Bovallstrand juni 2011

Tiffany clips 1 2 3 4
Sister boat
1 2 3 4 5 6 7


- Konstruktör Sparkman & Stephens
- Byggd av Nautor´s SWAN, Finland 1974. Skrov nr 027

- Finns i Karlshamn, Sverige
- Båten har haft fyra ägare. Båten seglade fram till 1988 i Vänern.
Båten är i gott skick och har sedan 2002 huvudsakligen soloseglats
av mej själv.

- Designer Sparkman & Stephens
- Built by Nautor´s SWAN, Finland 1974. Hull no 027

- Located in Karlshamn, Sweden
-The yacht has had four owners. It was sailed on Vänern,
a fresh water lake in Sweden, from 1975 to 1988.
The yacht is very well kept and in good condition and has
since 2002 mainly been solo sailed by myself.

Dimensioner
- LÖA 12.3 m
- LVL 9.22 m
- Djupgående 2.1 m


- Bredd 3.64 m
- Deplacement 10.800 kg
- Ballast 4 400 kg
- Segelfri höjd 19 m
Dimensions
- LOA 12.3 m / 41'
- LWL 9.22 m / 30'3
- Draft 2.1 m / 6'10

- Beam 3.64 m / 12'
- Displacement 17,800
- Ballast 9,700
- Bridge clearance 65'

Uppbyggnad
- Vitt skrov i glasfiberarmerad plast, med blå detaljer.
- Utanpåliggande blyköl bultad till skrovet
- Teakdäck och teak i sittbrunnen renoverat hösten 2010
- Inredning i teak

Construction
- White GRP hull with blue stripes
- Externally bolted lead keel
- Teaklaid deck. Renovated late 2010 together with the teak in cockpit
- Teak interior

Inredning
Huvudsalong, aktersalong, förpik.
1 toalett med dusch
8 kojplatser
Nav.-bord


Accomodation
Main salon, front and aft cabin. Bathroom with handhold shower,
Total berths number 8.
Nav table

 

Motor
- Perkins. Modell 4-108. Ny 1988
- Effekt 40 Hkr
- Marschfart 6 kn vid 1600 rpm
- Maxfart 8 kn vid 2300 rpm

Engine
- Perkins. Modell 4-108.
- Power 40 HP
- Cruising speed 6 knots at 1600 rpm
- Max speed 8 knots at 2300 rpm

Tankar - alla i rostfritt stål
- Diesel 107 lit
- Färskvatten 250 lit
- Avfallsvatten fr tvättställ och dusch 52 lit
- Toatank 40 lit

Tankage - all in stainless steel
- Diesel 107 lit / 28 US gal
- Freshwater 250 lit / 66 US gal
- Greywater from washing and shower 52 lit / 14 US gal
- Toilet waste 40 lit / 11 US gal

Mekaniskt
- Perkins motor, ny 1988
- Borg-Warner hydr backslag, red 2.1:1
- Volvo 3-bladig folding propeller -98
- 4 Tudor Marin i en ny bank om 320 Ah -10
- 1 startbatteri 75 Ah -09
- 220V system, jordfelsbrytare
- Batteriladdare Tystor 10A, Septor regulator -03
- Solpanel 35W med regulator -07
- 4 bottenkranar, alla renoverade -02

 

Mechanical
- Perkins engine, new 1988
- Borg-Warner hydr rev. red 2.1:1
- Volvo 3-blade folding propeller -98
- 4 Tudor Marin in a 320 Ah reorganized bank -10
- 1 engine battery 75 Ah -09
- 220V shorepower, eart leakage breaker
- Battery chargerTystor 10A, Septor regulator -03
- 35W Solar panel with regulator -07
- 4 seacocks, all renovated -02

 

 

Rundhult och rigg
- Hög rigg, masthead, enkel spridare
- Mast i aluminium av Nautors tillverkning
- Storsegelbom från Seldéns. Single line revningssystem - ....Två rev. Uthal och dirk i bommen.
- Stående rigg rostfri wire, vantskruvar brons
- Fock och storfall rostfri wire -09
- Isolerat akterstag
- Hydraulisk akterstagssträckare
- Lazy jacks
- Furlex rullfock
- 2 spinnakerbommar, 1 jockeybom
- Preventertalja styrbord och babord sida

Spars and rigging
- Tall rig, single spreader masthead
- Mast in aluminium by Nautor's
- Mainsail boom from Seldéns. Single line reefing
....Ttwo reefs. Outhaul and boom lifting line inside the boom
- Standing rigging stainless wire, bronze turnbuckles
- Head- and mainsail halyards stainless wire -09
- Insulated stern stay
- Hydraulic stern stay tensioner
- Lazy jacks
- Furlex roller furling
- 2 spinnakerbooms, 1 jockeyboom
- Preventer tackle starboard and port side

Winchar
- 2 Lewmar 45 CP 3 speed fock/spinnaker
- 2 Lewmar 55 CP 3 speed fock/spinnaker
- 4 Lewmar 40 CP 2 fall, revningslinor,dirk,uthal
- 1 Lewmar wirewinch på masten för storsegelfall

Winches
- 2 Lewmar 45 CP 3 speed genoa/spinnaker
- 2 Lewmar 55 CP 3 speed genoa/spinnaker
- 4 Lewmar 40 CP 2 halyards, reefing lines, etc
- 1 Lewmar wirewinch on mast for main halyard

Däcksutrustning
- Pushpit öppningsbar
- Pulpit. Räcken vid ruffnedgången
- 4 ankare, CQR, Brucekopia rostfri polerad, (Danfort, Seagrip)
- Ankarlina på rulle på pushpit -05
- Ratten klädd med älgskinn -01
- Mantåg utbytta -02
- Sprayhood över ruffnedgång och förpikslucka
- Bomkapell, kapell för ratt och piedestal
- Sittbrunnskapell
- Sittbrunnsdynor

Deck equipment
- Pushpit with opening gate
- Pulpit. Guardrails at companionway hatch
- 4 anchors, CQR, Bruce copy stainless and polished, (Danfort, Seagrip)
- Anchor line on pushpit -05
- Elkhide on steering wheel -01
- Guardrail wires replaced -02
- Sprayhood over companionway and forepeak hatch
- Boom, steering wheel and pedestal canvas cover
- Cockpit fabric rooftop
- Cockpit cushions blue canvas

Instrument
- Silva Nexus, for Vind, Fart, Djup,
displays i sittbrunnen 1 Combi, 1 Speed, 1 Wind (analog),
1 GPS. Alla givare och displays nya -07
1 combi display (repeater) vid navigationsbordet
- Autohelm ST 6000 i sittbrunnen-99
- 1 VHF högtalare i sittbrunnen -07
- 1 Garmin GPS 152 vid navigationsbordet, kontakt till laptop-04
- 1 CD / Stereo, Blaupunkt -02. Högtalare i salongen och sittbrunn
- VHF Sailor R108 (högtalare och telefonlur) -02

Instruments
- Silva Nexus, for Wind, Speed, Depth,
displays in cockpit 1 Combi, 1 Speed, 1 Wind (analog),
1 GPS. All transducers and displays new -07
1 combi display (repeater) at navigation table
- Autohelm ST 6000 in cockpit -99
- 1 VHF loudspeaker in cockpit -07
- 1 Garmin GPS 152 at nav table, laptop connector-04
- 1 CD / Stereo, Blaupunkt -02. Speakers in saloon and in cockpit
- VHF Sailor R108 (loudspeaker and headset) -02

Säkerhet
- Epirb 406 MHz / 121.5 MHz, Xenon blixtljus
- Livflotte Plastimo Offshore 6 personer -05
Kontrollerad och ompackad dec 2010
- Våtdräkt, livvästar
- Sjökort

Safety
- Epirb 406 MHz / 121.5 MHz, Xenon flashing light
- Liferaft Plastimo Offshore 6 persons -05
Checked and repacked dec 2010
- Wetsuite, lifewests
- Sea charts

Övrigt
- Varmt och kallt vatten samt sjövatten- trycksatt
- Varmvattenberedare ny -04
- Wallas värmare 30 D diesel ny -02
- Manuell länspump -05. El länspump.
- Johnson eltoalett -07 med Gobius nivåmätare för toatank
- Gasolkök, 3-lågigt med ugn. Rostfritt -99
- Kyl Isotherm med styrsystem (-04), 125 lit
- Mikrovågsugn 220V

Misc
- Hot / cold and sea water pressure system
- Water heater new -04
- Wallas 30 D heater diesel new -02
- Manual bilge pump -05. El bilge pump.
- Johnson el toilet -07 with Gobius tank level indicator
- Stainless steel gas cooker, 3 burners with oven -99
- Fridge 125 litr, Isotherm with reg system (-04)
- Microwave oven 220V

Segel
Använda på båten av nuvarande ägare
- Fullatte storsegel 29 m2. Material Spectra. Doyle -99
- Rullgenua 67 m2. Spectra. Doyle -99
- Spinnaker star cut med strumpa
- Genoa 3 Hood ((har medförts som reservsegel)
I förråd
- Spinn Gran full radial
- Spinn Hood storm star cut
- Blooper Gran
- Storsegel Hood (original)
- Storsegel Doyle (bra ?)
- Genoa 70m2 Hood (för kappsegling <5 m/s)

Sails
Carried on the boat by present owner
- Full batten mainsaill 29 m2. Material Spectra. Doyle -99
- Folding genoa 67 m2. Spectra. Doyle -99
- Spinnaker star cut with "stocking"
- Genoa 3 Hood (was carried as spare foresail)
In storage
- Spinn Gran full radial
- Spinn Hood storm star cut
- Blooper Gran
- MAinsail Hood (original)
- Storsegel Doyle (good ?)
- Genoa 70m2 Hood (for racing <5 m/s)

Vinterförvaring
- Vagga i stål (delningsbar för transport)
- Täckningsställning aluminium -02
- Presenning 2 st 6 x 10 M -02, plastdunkar
- Taljor och stroppar för bekväm hantering av mast i mastsskjul
- Centrumlyft

Winter lay up
- Steel cradle (in two parts for transport, joined with two bolts)
- Roof frame aluminium -02
- Tarps 2 pcs 6 x 10 M -02, canisters
- Tackles and slings for 1 person handling af mast in storage
- Center lift

Säljes av ägaren
Kjell Johnsson
Karlshamn
0708 866414 (mobil)
0454-10705
kjellbertil@kjellbertil.se


Sold by the owner
Kjell Johnsson
Karlshamn, Sweden
+46 708 866414 (cellphone)
+46 454 10705
kjellbertil@kjellbertil.se